Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag en donderdag: 

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID ORGANISATIE
Federatie

De R.K. Federatie H. Maria Magdalena is na een ruime voorbereidingsperiode tot stand gekomen.

Rotterdam Zuid, Ridderkerk en Barendrecht vallen binnen het nieuwe federatieve gebied.

 

Vijf parochies, met een eigen identiteit, worden bediend door één pastoraal team.

 

Het federatiebestuur neemt een aantal kerntaken van de locale parochiebesturen over.

 

 

De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

In de nieuwe organisatie is er sprake van een personele unie en een federatie.

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van