Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag en donderdag: 

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID ORGANISATIE
Werkgroepen

Parochiebestuur

De H. Drie-Eenheid en de Lourdesparochie vormen een personele unie

voorzitter / moderator

Mgr. J.H.J. van den Hende

 

 

 

 

vicevoorzitter

dhr. C. van ít Westende Meeder

(Claudius)

 

docovas@hetnet.nl 

secretaris

 

penningmeester

mevr. A. Boeije

(Anja)

 

A.Boeye@TMF-Group.com

lid

mevr. F. Urselita

(Frondely)

 

frondely_urselita@hotmail.com

 

lid

mevr. M. van den Heuvel

(Mavis)

 

mavisholland@hotmail.com 

lid

dhr. L. Lap

(Leo)

 

joes_lap@hetnet.nl

 

lid

mevr. C. Oosthoek-Sweerts

(Corrie)

 

hencoosthoek@gmail.com 

lid

mevr. F. Imoh

(Fester)

 

 

 

Pastoraatsgroep

pater F. Wijnen

(Frans)

wijnenfr@missie-geest.nl

 

dhr. R. Maas

(Rijmond)

rcc.maas@hetnet.nl

 

mevr. Y. Evers

(Yolanda)

yolandaevers@hotmail.com

 

mevr. M. Schutte

(Marjie)

marjie_schutte_7@hotmail.com

 

mevr. A. Sambo

(Anouska)

a.sambo@stz.rotterdam.nl

 

 

 

 

Federatieblad MMM

(Maria Magdalena Magazine)

Het MMM is het gezamenlijke blad van parochies in de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

Elke parochie heeft een eigen redactie waar u uw kopij naar toe kunt sturen:

redactie-drie-eenheid@hmariamagdalena.nl

dhr. H. Uijlenbroek (Hans)

uijle028@ziggo.nl

vacature

 

vacature

 

vacature  

mevr. L. Blok (Leni)

- bezorging

 

 

Kerkbalans

vacature

 

 

Telcommisie

dhr. B. Kok (Bert)

 
 

Kindernevendienst

elke eerst zondag van de maand

vacature

 

 

Doop (kinderen)

aanmelden via formulier op website of parochiesecretariaat

elke 3e zaterdag van de maand is er dopen

mevr. A. Sambo (Anoushka) 

a.sambo@stz.rotterdam.nl

vacature vacature
 

Doop & catechese (volwassenen)

aanmelden via formulier op website of parochiesecretariaat

de Doop voor volwassenen is een gezamenlijk project van de parochies binnen de federatie

pater C. Inam (Cyril

inam.e97@yahoo.com

 

Eerste H. Communie

aanmelden via formulier op website of parochiesecretariaat

mevr. M. Gijbels (Marianne)

mariannegijbels@hotmail.com

mevr. M. Vliese (Maaike) mvliese@hotmail.com

vacature

 

pater F. Numbi (Francois) numbifranois@yahoo.fr

 

Vormsel

aanmelden via formulier op website of parochiesecretariaat

het Vormsel is een gezamenlijk project van de parochies binnen de federatie

mevr. G. Cabactulan (Grace)

gracecabactulan@gmail.com

pater C. Inam (Cyril

inam.e97@yahoo.com

vacature

.

 

Huwelijk

aanmelden via parochiesecretariaat

de huwelijksvoorbereiding is een gezamenlijk project van de parochies binnen de federatie

pater C. Inam (Cyril

inam.e97@yahoo.com

 

Jongeren

vacature

 

 

Kosters

dhr. J. Bislip (Jonathan)

- H.Kruisvinding

jon.bislip@gmail.com

dhr. S. Reding (Steven)

- H.Kruisvinding

steven.1964@live.nl

 

Lectoren

dhr. R. Rotteveel (Ruud)

freerott@gmail.com
 

Misdienaars & acolieten

mevr. S. Martijn-Trinidad (Shedis)

sh.trinidad@compaqnet.nl

 

Koren

Domino cantare bis orare (D.C.B.O.)

contactpersoon:

mevr. F. Legerstee (Francien)

ftmlegerstee@xs4all.nl

website: www.dcbo.info

Semper Fidelis

 

rouw- en trouwkoor, zie DCBO

Voices of Praise

contactpersoon:

dhr. E. Cornelis (EugŤne)

blueselsa@hotmail.com

 

 

Organisten

dhr. L. Grem (Lex)

lexgrem@planet.nl

dhr. B. Rozendaal (Bert)

bertrozendaal@hotmail.com

 

Missiegroep

De Missiegroep draagt er zorg voor dat de voorgeschreven bisdomcollectes de aandacht krijgen die ze verdienen. Ook ontwikkelt/organiseert de groep speciale acties rondom de Advent en de 40-dagentijd.

vacature

 

 

Diaconie

Diaconie is het zorgende hart van de gemeenschap en biedt hulp in velerlei vormen zoals: spullen, financiŽle ondersteuning, wegwijzer/begeleiding naar (overheids)instanties voor mensen in een noodsituatie.

mevr. M. Schouten (Marianne)

jm.schouten@planet.nl

 

Omgekeerd huisbezoek

Elke 2e dinsdag van de maand is er een speciale viering voor onze senioren.

Gevolgd door een gezellig samenzijn.

vacature

 

 

Ziekenbezoek

via het parochiesecretariaat

drie-eenheid@hetnet.nl

 

Bloemetje van de week

via het parochiesecretariaat

drie-eenheid@hetnet.nl

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 parochiebestuur

 pastoraatgroep

parochieblad

kerkbalans

telcommisie

kindernevendienst

doop kinderen

doop volwassenen

1e communie

vormsel

huwelijk

jongeren

kosters

lectoren

misdienaars

koren

organisten

missiegroep

diaconie

omgekeerd huisbezoek

ziekenbezoek

bloemetje vd week

maakt deel uit van