Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag en donderdag: 

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID ORGANISATIE
Personele unie

Een andere vorm van samenwerking was al eerder tot stand gekomen.

 

Samen met de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes vormt de R.K. Parochie Heilige Drie-Eenheid een personele unie. Dat wil zeggen dat er één parochiebestuur is dat verantwoordelijkheid draagt voor twee afzonderlijke parochies.

 

 

 

 

De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

In de nieuwe organisatie is er sprake van een personele unie en een federatie.

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van