Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag en donderdag: 

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID KERKBERICHTEN
Gedoopt in 2022


I.v.m.de wet op de privacy worden er (voorlopig) geen namen meer gepubliceerd
   
   
   
   
   

 

Gedoopt

1e H. Communie

H. Vormsel

Huwelijk

Overleden

maakt deel uit van