Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag en donderdag: 

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID WELKOM

In de oude woonwijken van Rotterdam-Zuid willen wij werken aan een nieuw kerkbeeld. De samenstelling van de bewoners is in onze stadswijk voor meer dan 50% allochtoon.

 

Als geloofsgemeenschap willen wij ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die gericht is op de wereld. Een kerk die streeft naar het geluk en welzijn van mensen. Dit zowel in onze naaste omgeving als ook met oog voor de noden in de hele wereld.

 

Wij willen in de komende jaren naar een situatie groeien waarbij spiritualiteit, genegenheid en onderlinge solidariteit worden versterkt. Op deze manier willen wij samen met de oorspronkelijke achterban en de nieuwkomers (van dichtbij of veraf gekomen) bouwen aan de toekomst.

 

Ook willen wij ons richten op de jongeren  waarbij wij hun belangstelling willen wekken voor onze manier van "kerk" zijn.

 

De autochtone geloofsgemeenschap vertoont tekenen van vergrijzing. Maar ook is er sprake van een groei van nieuwe parochianen die een andere culturele achtergrond hebben.

 

De parochie Heilige Drie-Eenheid is voortgekomen uit de fusie (in 2004) van de Doortocht en de Heilige Kruisvinding. De parochiekerk heet nog steeds de H. Kruisvinding.

Het geloof is,

ook in een sterk veranderende samenleving,

nog steeds springlevend!

maakt deel uit van