ACTIE KERKBALANS 2019

Formulier van deelname

De Actie Kerkbalans is van start gegaan.

De meesten van u ontvangen een schrijven, of hebben deze al ontvangen, waarin u gevraagd wordt om mee te doen.

Maar het kan voorkomen dat u geen brief ontvangt omdat wij niet over uw adres beschikken.

 

Via dit online formulier kunt u ook uw deelname bevestigen.

U kunt natuurlijk ook op de brief wachten en met de antwoordenvelop reageren.

 

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, omdat wij zeker weten dat de kerk u heel wat waard is!

Met uw bijdragen/giften blijft de parochiegemeenschap financieel in balans en daarom:

 

Geef voor je kerk.

 

Het Parochiebestuur

 

Via dit formulier laat ik weten, mee te doen aan de Actie Kerkbalans 
 Dit bericht wordt rechtstreeks naar de penningmeester gestuurd.
Mijn gegevens

vrouw man

Achternaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

--
Straat + huisnr.

Postcode/plaats:  
Telefoonnummers:    
E-mailadres:

   
Toezegging:  De R.K. Parochie H. Drie-Eenheid zeg ik toe om:
Eénmalig  
Per maand Per kwartaal 
Per halfjaar Per jaar
     
 Een bedrag over te maken van €  
   
5-jarige overeenkomst: Nee  Ja 
 
Toelichting bij "Ja":
Ik maak dan gebruik van de belastingmaatregel om in een overeenkomst, voor tenminste 5 jaar, mijn periodieke bijdragen vast te leggen. (Mijn giften zijn dan volledig aftrekbaar.)

De penningmeester neemt contact met mij op om de overeenkomst in te vullen en te ondertekenen.

Machtiging tot incasso:

Nee  Ja 

Toelichting:

Bij "Nee", zorg ik zelf voor de overboeking(en)

op ING-rekening: NL35 INGB 0000228504

t.n.v. H. Drie-Eenheid te Rotterdam

o.v.v. Actie Kerkbalans    

 

Bij "Ja", machtig ik de parochie tot automatische incasso van

de éénmalige of periodieke bijdrage(n) van mijn rekening:

IBAN-rekeningnummer:  

 

Heeft uzelf nog iets toe te lichten of te vragen?

 

 

U krijgt automatisch een kopie van dit bericht toegestuurd.