Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag en donderdag: 

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID VIERINGEN
KERKELIJKE TARIEVEN

Heeft u er wel eens bij stilgestaan:
- wat het kost om een kerkgebouw in stand te houden;
- dat de priesters en pastoraal werkers een salaris ontvangen;
- wat de stook- en verlichtingskosten zijn van zo'n groot gebouw;
- dat de verzekeringen betaald moeten worden;
- alle activiteiten (zoals catechese, jongerenwerk, diaconie, enz.) geld kosten;
- alle ondersteunende zaken (zoals drukwerk, koffie, kaarsen, enz) ook niet gratis zijn.

En dan te weten dat wij als parochiegemeenschap géén subsidies krijgen en géén financiele ondersteuning krijgen van het bisdom. Wij zijn geheel afhankelijk van de inkomsten (uit collectes en Actie Kerkbalans) die u als parochianen bijeenbrengt.
Giften zijn natuurlijk ook altijd welkom. Deze zijn (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.

Om de parochiegemeenschap in stand te kunnen houden zijn wij daarom genoodzaakt om voor de kerkelijke diensten die wij aanbieden een vergoeding te vragen.

Binnen het samenwerkingsverband van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena gelden, sinds 1 september 2015, overal dezelfde tarieven.
 
< klik hier voor de Kerkelijke tarieven >

Binnen het samenwerkings-verband van de federatie gelden

(bij alle parochies) dezelfde tarieven.

maakt deel uit van