Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag en donderdag: 

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID VIERINGEN
KERKELIJKE TARIEVEN

Heeft u er wel eens bij stilgestaan:
- wat het kost om een kerkgebouw in stand te houden;
- dat de priesters en pastoraal werkers een salaris ontvangen;
- wat de stook- en verlichtingskosten zijn van zo'n groot gebouw;
- dat de verzekeringen betaald moeten worden;
- alle activiteiten (zoals catechese, jongerenwerk, diaconie, enz.) geld kosten;
- alle ondersteunende zaken (zoals drukwerk, koffie, kaarsen, enz) ook niet gratis zijn.

En dan te weten dat wij als parochiegemeenschap gιιn subsidies krijgen en gιιn financiele ondersteuning krijgen van het bisdom. Wij zijn geheel afhankelijk van de inkomsten (uit collectes en Actie Kerkbalans) die u als parochianen bijeenbrengt.
Giften zijn natuurlijk ook altijd welkom. Deze zijn (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.

Om de parochiegemeenschap in stand te kunnen houden zijn wij daarom genoodzaakt om voor de kerkelijke diensten die wij aanbieden een vergoeding te vragen.

Binnen het samenwerkingsverband van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena gelden, sinds 1 september 2015, overal dezelfde tarieven.
 
Kerkelijke tarieven 2023
 
Bij een uitvaart
    Tarief
Avondwake ● Gebruik van de kerk

€

130,00

● Voorganger bij de avondwake

€

80,00

● Inzet organist en koor

€

105,00

● Condoleance na de avondwake (extra gebruik van de kerk)

€

80,00

     

Kerkelijke uitvaart Afscheid nemen vσσr de uitvaartviering (extra gebruik van de kerk)

€

130,00

● Gebruik van de kerk

€

260,00

Voorganger bij de: Eucharistiviering / Woord- & communieviering / Gebedsdienst

€

260,00

● Inzet organist en koor

€

105,00

Inzet koster

€

30,00

● Voorganger, aansluitend aan de viering bij de: Teraardebestelling / Crematieplechtigheid / Afscheid in rouwcentrum

€

120,00

● Condoleance / korte receptie na de viering in de kerk (extra gebruik van de kerk)

€

130,00

     

Uitvaart
zonder kerk
Voorganger, bij de: Teraardebestelling / Crematieplechtigheid / Afscheid in rouwcentrum

€

350,00

     

Bijkomende kosten ● Geluidsopname van de viering in de kerk

€

30,00

Koffie/thee per consumptie

€

1,00

Drukwerk ΰ per liturgieboekje

€

0,30

Reiskosten voorganger per km 

€

0,32

     

 
Andere kerkelijke tarieven
    Tarief
Kerkelijk
huwelijk
● Voorganger bij de huwelijkssluiting (incl. huwelijksvoorbereiding)

€

260,00

     

Huwelijks-
voorbereiding
Inzet pastor. Indien het uitsluitend de voorbereiding betreft op het kerkelijk huwelijk en het huwelijk wordt buiten de federatie voltrokken.

€

100,00

     

Aparte
jubileum- of
herdenkings-
viering
Voorganger bij de jubileum- of herdenkingsviering

€

100,00

     

Bijkomende
kosten
● Gebruik van de kerk bij huwelijk / jubileumviering / herdenkingsviering

€

260,00

● Inzet organist en koor

€

105,00

Inzet koster

€

30,00

● Geluidsopname van de viering in de kerk

€

23000

Korte receptie na de viering in de kerk (extra gebruik van de kerk)

€

130,00

Koffie/thee per consumptie

€

1,00

Drukwerk ΰ per liturgieboekje

€

0,30

Reiskosten voorganger per km 

€

0,32

     
Jubileum ● Inzet voorganger tijdens normale viering (extra aandacht / voorbereiding)

€

50,00

     
Andere
sacramentele
bedieningen
● Dopen (incl. doopviering en voorbereiding), per dopeling

€

50,00

● 1e H. Communie (incl. viering en voorbereiding), per communicant

€

50,00

● H. Vormsel (incl. viering en voorbereiding), per vormeling

€

50,00

● Biecht

€

gratis

● Ziekenzalving / bediening van een parochiaan
(anders € 50,00)

€

gratis

     
Misstipendium ● Per misintentie, bij de voorbede af te kondigen.

€

12,00

     


Binnen het samenwerkings-verband van de federatie gelden

(bij alle parochies) dezelfde tarieven.

maakt deel uit van