Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag, donderdag

en vrijdag:

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID KRUIS
Het lichtgevende groene Kruis (nostalgie). laat uw licht schijnen

Een wel zeer exclusieve versiering vormde het lichtgevende groene kruis op de kerktoren. In december 1946 werd de toren hiermee verfraaid. De Maasbode schrijft op 19 oktober 1946: 'Naar wij vernemen, zal Rotterdam­Zuid aan den grooten verkeersweg binnenkort een lichtend kruis bezitten en wel op den massieven toren van de kerk der paters Kruisheren van Vreewijk. Dit kruis zal een lichtbaken zijn, een getuigenis in den verren omtrek. Maandag a.s. zal door de firma Electromotor met de installatie binnenshuis worden begonnen. Tenslotte zal op den toren een stelling worden gebouwd voor het aanbrengen van de neonbuizen langs het kruis, dat ongeveer drie en een halve meter hoog is. De uitstraling wordt lichtgroen. De aflevering der neonbuizen zal nog wel eenigen tijd op zich laten wachten, doch er wordt op gerekend, dat met Kerstmis dit katholieke baken gereed zal zijn. Rotterdam-Zuid heeft met dit lichtend kruis den primeur in onze stad.‘

 

Het kruis moet, volgens zeggen, bij helder weer tot in Dordrecht te zien zijn geweest. Aangezien dit kruis nogal eens defect raakte, heeft men later besloten het, vanwege de hoge reparatiekosten, niet meer te herstellen.

Nostalgie

en

toekomst

 

 

Help u mee aan

de toekomst?

maakt deel uit van